En Ro

Project Management

Activitatea de Project Management reprezintă aplicarea în practică a cunoștițelor, instrumentelor și tehnicilor specifice, necesare pentru a proiecta activități care să îndeplinească cerințele unui proiect.

Dacă am putea traduce în câteva linii simple această activitate, am spune că este ca o hartă care ajută managerii să coordoneze și să ducă un proiect de la punctul A la punctul B și să reușească să facă acest drum cu multă eficiență, ingeniozitate și control extraordinar al costurilor.

Beneficii

 • Servicii eficiente și sigure

Respectarea etapelor proiectului și capacitatea de a soluționa rapid orice problemă ivită de-a lungul implementării,  asigură finalizarea acestuia cu succes. În aceeași măsură, clientul are un rol-cheie în bunul mers al proiectului, deoarece feed-back-ul său ne ajută să ne perfecționăm și să învațăm să ocolim anumite obstacole mult mai ușor.

În acest fel, reducem timpul de răspuns și implicit timpul estimat pentru finalizarea unui proiect cu succes. Este crucială cunoașterea în detaliu și folosirea celor mai performante metodologii, precum și modul în care acestea se aplică în practică.

 • Siguranţă

Dezvoltăm relații care aduc plusuri în activitatea clienților noștri. Respectăm termenele și livrăm servicii la standarde înalte.

 • Flexibilitate

Experiența acumulată până acum ne permite să identificăm multiple căi constructive de derulare a unui proiect, și să știm pe care dintre ele să o urmăm pentru finalizarea acestuia.

 • Relația win-win

Activitatea de Project Management aduce beneficii tuturor părților implicate: managerului care supraveghează proiectul, împreună cu echipa care susține toate etapele de derulare, precum și clientului care așteaptă finalizarea cu succes a acestuia.

Training

Experiența și abilitățile angajaților sunt elemente – cheie pentru sănătatea unei organizații. De aceea, cursurile de perfecționare trebuie văzute ca o investiție, și nu ca o cheltuială de către angajator.

Pentru fiecare organizație, zona IT este vitală, întrucât oferă suport real angajaților în derularea sarcinilor cotidiene, reprezentând de multe ori un avantaj competițional major, pe o piață dinamică și aflată în permanentă schimbare. De aceea, implementarea unui nou sistem informatic sau chiar achiziția de noi calculatoare pot cauza blocaje în activitatea curentă, în lipsa unor sesiuni de training dedicate.

Chiar în condițiile unui parteneriat cu noi, în care putem prelua complet administrarea și operarea zonei IT a clientului nostru, este important să existe cunoștințe de bază în zona IT în ambele părți, pentru a facilita comunicarea și a eficientiza maxim procesele.

Training-ul se face de către specialiști tehnici acreditaţi de către partenerii  care sunt și furnizori ai soluţiilor software, sau după caz de către specialiștii noștri, și se desfășoară conform unui plan detaliat de training, adaptat în conformitate cu specificul fiecărui client.

Cursurile pe care le oferim acoperă zone bine definite:

 • Cursuri post-implementare soluţii integrate livrate clienților (ca parte a serviciilor de implementare);
 • Cursuri dedicate pentru soluţii informatice customizate;
 • Alte cursuri la cererea clientului (strategii de vânzare, leadership, project management, utilizare computer, etc.)

și sunt destinate atât echipelor de implementare ale sistemului, dar mai ales utilizatorilor finali și specialiștilor din cadrul organizației clientului, din toate departamentele implicate. 

Beneficii

 • Alocarea de noi sarcini determină creșterea motivării și consolidărea încrederii personale a angajaților ;
 • Eficiența crescută a proceselor, tradusă prin reducerea costurilor pe termen mediu și lung;
 • Îmbunătățirea comunicării interne ;
 • Consolidare organizațională.

Pentru mai multe detalii despre cursurile noastre, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa: training@ast.ro. În funcție de cerințele dumneavoastră, vă vom contacta pentru a stabili o întălnire.

Mentenanță și suport

Orice organizație urmărește maximizarea beneficiilor și reîntoarcerea investiției, principalele elemente controlate fiind riscurile și costurile cât mai scăzute. De aceea, conceptul nostru despre mentenanță și suport este legat de atingerea acestui scop.

Avem cunoștințele și experiența necesară pentru a vă crește afacerea, iar prin suportul zilnic, și furnizarea celor mai bune versiuni tehnologice, vă protejăm investiția, reducem costurile și eficientizăm timpul alocat unei astfel de activități.

Tipuri de suport IT:

 • Suport unidirecţional la distanţă;
 • Suport de nivel 1 (sistem de tip help-desk cu preluarea și rezolvarea cazurilor simple prin e-mail/online);
 • Suport on-site (presupune prestarea tipurilor de servicii agreate, pe bază de abonament lunar);
 • Suport complet pe bază de contract.


Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm colaborarea pe bază de contract, întrucât este metoda cea mai satisfăcătoare din punct de vedere al raportului preţ/calitate servicii.

Beneficii imediate

 • Identificarea rapidă a problemei și a soluţiei optime;
 • Flexibilitatea clientului pentru a alege tipul de suport și nivelul de servicii (SLA) potrivit cu specificul organizaţiei sale;
 • Maximizarea profitului și minimizarea costurilor;
 • Satisfacție crescută în rândul utilizatorilor –clienți sau angajați.

Categorii:

Suport hardware - diagnosticare și soluţionare a problemelor hardware;

Suport reţea  - adminstrarea reţelei locale, monitorizare și eficientizare a resurselor de reţea ; asigurarea securităţii (utilizatori, trafic, protecţie);

Suport aplicaţii- identificarea și rezolvarea problemelor, procurarea și instalarea de patch-uri și update-uri, rezolvarea problemelor specifice semnalate de client sau dezvoltarea de functionalităţi și module noi, atât pentru softurile de bază – platforme cât și pentru aplicaţiile specifice de business ale clientului.

Alte servicii:

Suport securitate IT – identificarea și gestionarea procedurilor de securitate, gestionarea unui centru de recovery în caz de dezastre, backup, alte proceduri specifice.

Audit IT sprijinim clientul, cu ajutorul unui set de rapoarte și un business case,  să  ia cea mai bună decizie pe termen scurt, mediu și lung pentru afacerea sa.

Externalizare parţială/totală a serviciilor IT –clientul se poate concentra pe activitățile curente, în timp ce sistemul informatic va fi administrat de resurse dedicate competente, controlul rămânând în zona clientului.

Mentenanța se bazează pe o analiză detaliată prealabilă a resurselor fiecarui client, astfel încât să putem identifica serviciile cele mai potrivite cu nevoile reale ale acestuia.

Tipuri de servicii de mentenanţă IT:

 • Mentenanţă Hardware;
 • Mentenanţă Software;
 • Mentenanţă Reţea ;
 • Mentenanţă Securitate.

Servicii consultanță IT

Scopul nostru este să ajutăm o companie să lucreze mai eficient șși să se dezvolte conform propriei strategii de business. Urmărim reducerea costurilor generate de departamentul IT, evaluând nevoile de training ale personalului, riscurile de securitate informatică și creșterea transparenței organizației.

Problemele IT pot deveni rapid consumatoare de resurse umane și financiare, dacă nu există o experiență în acest domeniu. Personalul calificat și soluțiile moderne hardware și software, sunt elementele care asigură organizația că nu vor exista sincope în activitatea curentă.

Experienţa noastră ne recomandă pentru a veni în ajutorul companiilor orientate către rezultate, care înteleg necesitatea adaptării la o soluţie diferită și ţintesc  către eficienţă și profesionalism, având o viziune de business modernă.

Competenţele noastre acoperă ariile:

 • Administrare servere;
 • Administrare reţea;
 • Administrare stocare & backup;
 • Administrare echipamente imagistică (print, scan, copy).

Beneficii

 • Permite companiei să se concentreze pe activitatea sa principală;
 • Plătești doar pentru ce îţi este necesar;
 • Costurile cu infrastructura IT sunt reduse;
 • Riscurile sunt preluate de furnizorul de servicii (în acest caz, de noi);
 • Crește transparenţa și siguranţa proceselor IT din interiorul companiei;
 • Crește satisfacţia angajaţilor și eficienţa acestora.

Virtualizare

Virtualizarea serverelor aduce o nouă viziune asupra tehnologiei IT, furnizând  opțiuni care nu sunt posibile în zona fizică, plină de constrângeri.  În plus,  toate companiile încearcă să optimizeze costurile și să reducă impactul negativ asupra mediului, ceea ce în mod tradițional este destul de greu de făcut. Din ce în ce mai des, clientul este interesat să afle, pe lângă costurile de achiziție și mentenanță ale echipamentelor cumpărate, și consumul de energie generat de acestea.

Soluțiile de virtualizare aduc beneficii rapide și cuantificabile:

 • Economie de energie- Migrarea de la servere fizice la mașini virtuale și consolidarea acestora în mai puține servere fizice înseamnă costuri mai mici cu energia electrică și scăderea costurilor cu echipamente de control a temperaturii mediului ambient;
 • Reducerea riscului de nefuncționare - fară a fi necesară o creștere a unităților de echipament pentru redundanță; deasemenea, un alt avantaj este dat de faptul că platformele de virtualizare a serverelor au software care permite testarea reală a apariției unui risc de dezastru. În acest fel, clienții pot testa și observa cum funcționează planul în realitate;
 • Prelungirea vieții aplicațiilor vechi –de multe ori există aplicații vechi, care încă rulează, și care fie nu pot opera pe un sistem de operare nou, fie pe suport hardware nou și în cele mai multe cazuri, există situația când persoana sau firma care a creat-o să nu mai existe sau să nu mai colaboreze cu clientul respectiv. Prin virtualizare și integrare a aplicației și mediului ei, se poate prelungi viața acesteia, și se reduc sincopele în utilizare;
 • Reducerea spațiului alocat pentru echipamentele informatice.
 • Primul pas către cloud –prin virtualizarea serverelor și reducerea suportului hardware, sunteți pregătiți pentru o migrare în cloud.
 • Usurința în utilizare și eficiența – abilitatea de a muta o mașină virtuală de pe un server pe altul este unul dintre cele mai importante beneficii ale virtualizării.

Servicii de planificare și implementare a soluțiilor de virtualizare:

 • Evaluarea situației actuale și identificarea posibilităților de trecere la virtualizare;
 • Planificare a etapelor de migrare și a modelului final de virtualizare potrivit;
 • Planificare a modului de utilizare a echipamentelor existente;
 • Coordonarea procesului de tranziție;
 • Pregătirea personalului prin cursuri dedicate;
 • Suport post-implementare.